Start Kontakt Om företaget Sorgbearbetning Samtal Ledarskap Christina Ulvede Vård & Omsorg

Christina Ulvede Vård & Omsorg

 

Vårt fokus ligger på människans inneboende potential, personlig utveckling och en meningsfull tillvaro.

 

Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och erbjuder bl. a hjälp med krishantering, handledning av individ och grupp, stödsamtal och mentorskap. Uppdragen kan vara av både akut och mer långsiktig karaktär och samskapas utifrån individens/uppdragsgivarens specifika behov. Hos oss finns kunskap, stor erfarenhet och mångårig kompetens.


Kontakta Christina Ulvede på telefon 070-515 80 54
eller maila info@christinaulvede.se

 

 

© Christina Ulvede Vård & Omsorg